Verkeersstructuur Vinkeveen

Vinkeveen_structuur092021.jpgdonderdag 30 september 2021 11:21

Al heel wat jaren wordt er gediscussieerd over hoe het nu verder moet met de verkeersstructuur in het centrum van Vinkeveen. Na een eerste consultatieronde begin dit jaar bij de raadsfracties, kwam het college nu met een voorstel waarin een A en B variant voorlag. College stelt de B-variant voor.

Eerlijk gezegd vraagt de ChristenUnie-SGP zich af of er voor Vinkeveen wel een goede oplossing voor de verkeersproblematiek is. Want ook de diverse oplossingen die begin dit jaar met de raad zijn gewisseld en waar dit voorstel nu het vervolg op is, had voor ons toch iets van “keuze van de minst slechte oplossing”. Het college heeft de denkrichting waar de meerderheid van de fracties voor koos nu uitgewerkt in twee varianten en kiest voor de variant die wat ons betreft het minst logisch is. Die variant levert namelijk een extra kruising op de Kerklaan op en is ook voor de fietser het minst gunstig. En ook al is de verwerving van de benodigde ruimte (woningen) bij variant A lastiger, toch kiezen wij voor die variant om verder uit te werken. 

Vinkeveen_structuur092021

Echter: alles staat of valt ook met de rol van de provincie. Daarom vindt de ChristenUnie-SGP dat het nog beschikbare budget van 60-duizend euro pas uitgegeven moet worden als we duidelijkheid hebben over twee zaken. Past de wijze van ontsluiten op de N201 zoals in dit voorstel aangegeven bij de voorwaarden van de provincie? En wat is het budget dat de provincie beschikbaar stelt voor een aanpassing van de aansluiting. Als beiden niet passen bij het voorstel, dan trekken we aan een dood paard en daar geven wij geen 60-duizend euro aan uit.

Daarom dienen wij een amendement in die beslispunt 4 wijzigt in:

Alles overziend een definitieve voorkeur uit te spreken voor variant A. Deze variant pas verder uit te werken, als aanpassing van de verkeersstructuur Vinkeveen, nadat zekerheid is verkregen dat de provincie een dergelijke ontwikkeling steunt en de aanpassingen aan de N201 financiert.

Nawoord: ons amendement werd verworpen. Daarop hebben we besloten tegen het raadsvoorstel te stemmen. Dat werd vervolgens wel aangenomen met 14 stemmen voor en 11 stemmen tegen (fracties Ronde Venen Belang, Seniorenpartij, PvdA/GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Lijst 8 Kernen en de heer Rouwenhorst van het CDA).

 

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari