Aanpassen belasting verordeningen een treurige vertoning

donderdag 16 december 2021 09:14

Het vaststellen van verordeningen is misschien wel het saaiste onderwerp in de politiek, maar van bijzonder groot belang voor de inwoner. En daarom moet het zorgvuldig en foutloos gebeuren. En dat is met betrekking tot de belastingverordeningen in De Ronde Venen niet het geval.

Via de belastingverordeningen wordt geregeld welk prijskaartje er hangt aan de diensten die de gemeente aan haar inwoners levert. Wat betaalt u aan OZB of voor afval. Wat kost een bouwvergunning of een huwelijk. Omdat het direct de portemonnee van de inwoner raakt, moet dit uiterst zorgvuldig gebeuren. Voor het heffen van belastingen en leges moeten de verordeningen uiterlijk op 31 december zijn aangepast.

In de afgelopen jaren zagen we al bij herhaling zagen dat er fouten in de verordeningen zaten, die soms op het laatste moment (voor het einde van het jaar) werden ontdekt. Daarom was de ChristenUnie-SGP bijzonder alert op de voorstellen van het college die we eind november ontvingen.

Al bij de technische vragen bleken er fouten in de stukken te zitten, tijdens de politieke commissie van 2 december kwamen echter nog meer fouten boven tafel. Aanleiding voor fractievoorzitter Wim Stam om de wethouder indringend te vragen extra controles uit te voeren voor de raadsvergadering.

Maar ook in de periode tussen de commissie en de raadsvergadering bleken er nog diverse fouten boven tafel te komen. Ook nadat de wethouder had aangeven alle stukken grondig nagelopen te hebben, ontdekte de ChristenUnie-SGP nogmaals fouten in de stukken. Oude teksten uit eerdere concepten doken ineens weer op en amendementen waren ineens niet meer verwerkt. “Niet zo verwonderlijk als je beseft dat de documenten niet eens een titel, versie aanduiding, datum of paginanummer bevatten” aldus Stam. “Dan is het versiebeheer natuurlijk ook een drama” is zijn conclusie.

Voor de ChristenUnie-SGP reden om een motie van treurnis over de gang van zaken in te dienen.

De wethouder nam de vlucht naar voren door bij aanvang van de behandeling toe te geven dat het allemaal niet goed verlopen was en dat het zeker anders moest (wat we eerdere jaren ook al gehoord hadden). Dat en de diezelfde middag toegezonden memo met onder andere informatie over aanpassing van de werkwijze in het komende jaar, was voor de coalitie van CDA, VVD en D66 kennelijk voldoende om de wethouder de hand boven het hoofd te houden en de motie niet te steunen.  

“Voor de ChristenUnie-SGP telt niet de wethouder, maar de kwaliteit van het proces en de deugdelijkheid van de verordeningen” stelt Stam. Hopelijk heeft deze discussie zoveel losgemaakt, dat nu eindelijk het roer in de ambtelijke organisatie en bij het college om gaat en we voor de komende jaren verschoond blijven van deze onnodige toestanden.

Hieronder de integrale tekst van de inbreng van de fractie in de raad:

Verordeningen zijn enerzijds een saai, maar anderzijds een heel belangrijk onderwerp. Saai omdat het taaie kost is wat de inwoner weinig zal aanspreken. Maar ook heel belangrijk omdat het bepaald welk prijskaartje we bij onze inwoners neerleggen voor de diensten die de gemeente verleent. En daarom moeten aanpassingen correct, foutloos en probleemloos verlopen. Foutloos omdat ze de basis zijn van de heffingen en aanslagen die de inwoners opgelegd krijgen.

En dat is in onze gemeente helaas niet het geval. In de afgelopen jaren hebben we het al een paar keer meegemaakt, dat op het allerlaatste moment nog fouten uit de stukken gehaald moesten worden, vaak op aangeven van raadsleden.

En dan zou je denken, dat het college en deze wethouder de les nu toch wel geleerd zouden hebben. Dat het eindelijk wel eens een keer probleemloos zou moeten verlopen. Maar al in de commissie bleek dat er meerdere fouten of onduidelijkheden in de stukken zaten.

Om die reden heb ik namens de ChristenUnie-SGP indringend gevraagd om extra ambtelijke controle op de stukken voor de raadsbehandeling.

Dat is weliswaar gebeurd, maar niet goed. Afgelopen dinsdagmiddag kregen we dan verbeterde stukken met een aangepaste toelichting. Dinsdagavond, bij een steekproef controle, ontdekte de ChristenUnie-SGP opnieuw dat er nog steeds fouten in die stukken zitten. In dit geval een afwijkende tekst in artikel 6 van de verordening watertoeristenbelasting; er was gewoon een oude concept tekst gebruikt.

Daarnaast is het voorstel onduidelijk over de wijzigingen. In het raadsvoorstel wordt gezegd dat het amendement aanpassen toeristenbelasting is afgehandeld. Maar dat blijkt nergens uit, want het onderzoek naar de consequenties van de verhoging (die nu door het college wordt doorgevoerd) is nooit uitgevoerd dan wel daar is de raad niet van op de hoogte. En de tariefverhoging van ca 30% op niet-woningen wordt nergens in de stukken nader verklaart of onderbouwd. Na opnieuw navragen, hebben we vanochtend de onderbouwing gezien en geconcludeerd dat de berekening wel klopt. Dat kostte wel wat moeite, mede door de bedroevende kwaliteit van dat onderbouwende document.

Wel hebben we hier nog een vraag over: in de berekening van het tarief niet-woningen wordt een correctie voor leegstand doorgevoerd. Is dat gebruikelijk en in voorgaande jaren ook toegepast of is dat een nieuwe methode? En waarom is dat dan niet met de raad gewisseld? Want dit is een werkwijze met mogelijk verstrekkende consequenties. Stel dat de leegstand oploopt naar 20 or 30%? Dan draaien overige ondernemers daar dus voor op?

De ChristenUnie-SGP is uitermate ontstemd over dit dossier. Maar wat erger is: kunnen we nog vertrouwen hebben in de kwaliteit van de stukken? Als we vanavond ja zeggen tegen dit raadsvoorstel, zijn dan alle fouten eruit? Wij weten het niet. En hoe zit het met de transparantie? Kunnen we nog vertrouwen hebben in dit college en deze wethouder. Want zij zijn politiek verantwoordelijk voor de kwaliteit van de stukken. We hebben zo onze twijfels.

En daarom is het nodig dat de wethouder ons vanavond overtuigt dat de stukken in orde zijn.

Laat onverlet dat we een duidelijk politiek signaal willen afgeven en we doen dat door middel van een motie van afkeuring en treurnis. Het dictum van die motie is:

Spreekt:

  • haar afkeuring uit over de gang van zaken.
  • uit bijzonder teleurgesteld te zijn in de gepresenteerde kwaliteit door het college

Verlangt dat het college:

  • een grondig onderzoek laat doen naar de oorzaken van deze gang van zaken,
  • de raad voor de verkiezingen van maart 2022 informeert over de uitkomsten van dat onderzoek en de genomen maatregelen om een dergelijke gang van zaken in 2022 en later te voorkomen.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
MCUSGP-202112-01-verordeningen-V01.pdf344,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari