Algemeen Plaatselijke Verordening > Vuurwerk

dinsdag 30 november 2021 09:33

Met regelmaat legt het college aanpassingen in de APV aan de raad voor. Meestal zijn het kleine technische wijzigingen of aanpassingen op basis van gewijzigde wet- en regelgeving. Maar het is ook een moment voor de raad om suggesties in te brengen. PvdA/GroenLinks kwam met het voorstel van een algemeen vuurwerkverbod.

Een nogal gevoelig onderwerp. Zeker in onze huidige samenleving waarin het broeit en veel mensen vinden dat verworvenheden van hen worden afgenomen. Naast de beperkende Corona-maatregelen en de Zwarte-Piet discussie, loopt er ook al een paar jaar een discussie over vuurwerk.

Vorig jaar werd voor het eerst een landelijk vuurwerk verbod afgekondigd. Dat leverde opvallende resultaten op. De Onderzoeksraad voor de  Veiligheid concludeert niet voor niets “Tijdens de jaarwisseling eindigen jaarlijks bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode per jaar en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd. Daarmee is het op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar.”

Als we dan naar de afgelopen jaarwisseling kijken, zien we een forse daling van het aantal vuurwerkletsels met ca 70%.

Ongevallen_met_vuurwerk

Bron: Rapport “Ongevallen met vuurwerk”

Dat, naast een forse daling aan vernielingen en aanzienlijk minder milieuschade, heeft ons uiteindelijk doen besluiten dit voorstel van PvdA/GroenLinks te steunen. Het voorstel haalde echter geen meerderheid om dat naast PvdA/GroenLinks en wij alleen de Seniorenpartij dit steunde. De rest van de raad vind dat gewacht moet worden op een wettelijk landelijk verbod.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari