Onderzoek dorpshuizen

dinsdag 30 november 2021 09:33

De raad heeft ook een onafhankelijke rekenkamer. De RK heeft, op verzoek van de raad, onderzoek gedaan naar de dorpshuizen. Belangrijkste conclusies: ontbreken van beleid, zorgen over financiering en onderhoudsprogramma, continuïteit besturen en onevenwichtige subsidiering.

Opnieuw bewijst de rekenkamer haar nut met dit onderzoek. Een gedegen en verhelderend verhaal, wat ook onbarmhartig de tekortkomingen in aandacht en beleid van de gemeente blootlegt.

We onderschrijven de aanbevelingen en zien de uitwerking door het college met belangstelling tegemoet. Dorpshuizen bieden kansen, juist in de samenhang en samenwerking met andere partijen. Wat wel ontbreekt is een tijdpad. Wanneer en hoe worden de aanbevelingen overgenomen. Kan het college ons toezeggen dat er een aanvullende notitie komt waarin dit wordt uitgewerkt?

Opnieuw is opvallend dat de dorpshuizen in de kleine kernen veel beter draaien dan in de twee grote kernen. Dat heeft alles te maken met kleinschaligheid, sociale samenhang en de inzet van de lokale gemeenschap wat in een kleine kern kennelijk toch makkelijker te organiseren is dan in een grote kern. Dat moet dus ook een les zijn voor gemeente en stichtingsbesturen. Wat ons betreft moet dus op de betrokkenheid van de lokale gemeenschap, ook in die grote kernen, meer inzet gepleegd worden. Wat ons betreft neemt de gemeente daarbij ook een aantal typische vastgoedtaken over waarmee de besturen worden ontlast van (vaak complexe) opdrachten en zich kunnen focussen op de vraag “hoe wordt ons dorpshuis een gemeenschapshuis”. Dat lijkt ons ook veel leuker voor de besturen en maakt het vinden van bestuursleden wellicht ook veel eenvoudiger en kan de continuïteit dus bevorderen.

Kortom, de ChristenUnie-SGP steunt dit voorstel van harte met de bovengenoemde extra aanbevelingen inbegrepen.

Noot: Voorstel om aanbevelingen over te nemen werd unaniem gesteund. Ook het college onderschrijft de aanbevelingen en komt zsm met een plan.

Wilt u het rapport lezen, dan kan dat hier.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari