Integraal ruimtelijk perspectief

woensdag 07 juli 2021 09:35

Onze gemeente is al een aantal jaren actief in U10 respectievelijk U16 verband. Een samenwerking tussen 16 gemeentes in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Dit verband ontwikkeld in sneltreinvaart allemaal regionale plannen. Over de jongste telg daarvan (het IRP) werd nu een concept zienswijze aan de raad voorgelegd. We hebben daar het volgende over gezegd.

De wethouder heeft in de commissie aangegeven dat we als gemeente belang hebben bij deelname aan de U16 en het IRP omdat we met zijn 16-en sterker staan tegenover rijk en provincie dan wanneer we als gemeente alleen opereren. Op zich is dat terecht, mits we nog wel zelf over onze eigen gemeente gaan en niet de andere 15 gemeentes gaan bepalen of meebepalen hoe onze gemeente eruit moet gaan zien.

Het IRP moet dus een vehikel zijn om onze belangen meer gewicht te geven en niet een instrument waarbij sluipenderwijs belangen van anderen op onze gemeente geprojecteerd worden. En eerlijk gezegd hebben we daar nog wel zorg over. Met name de wateropgave, die hebben we niet zelf bedacht, met alle consequenties voor de gebiedsontwikkeling, baart ons zorgen. Of de tekst in de zienswijze daar nu voldoende voor is, vinden we lastig in te schatten. Laten we dit als permanent aandachtpunt op het netvlies houden. Ook vinden we dat het IRP nog teveel aanleunt tegen de provinciale keuzes bijvoorbeeld rondom binnenstedelijk bouwen. Terecht wordt in de zienswijze hier weerwoord tegen gegeven.

Verder vinden we de laatste aanpassingen goede verbeteringen van de zienswijze. We zullen deze zienswijze dus steunen.

Wat wij ons wel afvragen, is hoe de inwoners nu bij dit proces betrokken zijn. Er worden diverse provinciale en regionale plannen en ontwikkelingen gelanceerd zoals de POVI, het REP, de RES en nu deze IRP. Er komt kennelijk ook nog een Regionale Veenweide Strategie en een Regionaal Mobiliteitsprogramma. En al die plannen gaan over de toekomst van het leefgebied van onze inwoners. Alleen staan die buiten spel, zijn niet geïnformeerd, laat staan betrokken. Dat zien wij graag anders en daarom komen wij met een motie om de inwoners meer stem te geven in de regionale planontwikkeling en de opvattingen van onze inwoners daarover te peilen.

DICTUM

Vraagt het college:

• De inwoners zo snel mogelijk actief over deze regionale plannen, hun inhoud, betekenis en (mogelijke) consequenties permanent te informeren

• Inwoners actief te vragen zich uit te spreken over belangrijke keuzes of keuzerichtingen in deze plannen.

Nadat we onze motie (eerste bolletje) hadden aangepast en gekoppeld aan de binnenkort uit te werken omgevingsvisie van De Ronde Venen (op verzoek van enkele fracties en wethouder), konden we hier bij de stemmingen op 5 juli een meerderheid voor vinden; alleen VVD en D66 waren tegen. Het voorstel werd ook aangenomen met tegenstem van RVB, Lijst8Kernen en CDA-raadslid De Dood.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari