ChristenUnie-SGP vraagt zich af of het nog wat wordt met die duurzame energie in De Ronde Venen?

ZonEnWind11072021.jpgmaandag 12 juli 2021 14:11

Nu de “stofwolken” van een intensief debat over de zoekgebieden voor zon en wind aan het neerdalen zijn, heeft de ChristenUnie-SGP nagedacht wat nu de uitkomsten hiervan zijn. En dat leidt wat ons betreft tot de vraag of we onze doelstelling voor duurzame elektriciteit in deze gemeente nog wel gaan halen?

Nadat twee jaar terug het Transitieplan Elektriciteit in de raad was vastgesteld (met als doel om uiterlijk in 2040 ten minste 636 TJ stroom duurzaam op te wekken), moest nu dus nagedacht worden “waar en hoe”. Het voorstel van het college om in acht (later aangepast naar negen) zoekgebieden zowel zon als wind mogelijk te maken, werd door een meerderheid van de raad afgelopen maandag afgeschoten: alle duurzame elektriciteit moet met zon worden opgewekt.

De ChristenUnie-SGP heeft dat standpunt bewust niet gesteund. Waarom niet? “Omdat wij van mening zijn dat onze doelstelling zonder wind niet gehaald zal worden” zo licht fractievoorzitter Wim Stam het standpunt toe.

Aan wind kleven nadelen, maar aan alleen zon ook. Allereerst het ruimtebeslag: voor de 410 TJ in 2030 (waar de raad maandag ook toe besloot) moet ruim 150 hectare[1] zonneveld worden gerealiseerd. Dat is ongeveer 225 voetbalvelden (ofwel ca 1,5% van ons grondgebied). Eén windmolen van 175 meter tiphoogte (dus nog steeds niet de megamolen waarmee geschermd is de afgelopen weken) levert net zoveel op als 10 hectare zonneveld.

Stam vervolgt: “Dus als we vijf molens in onze gemeente zouden neerzetten, kunnen we al 50 ha zonneveld schrappen (dat is een derde van wat we nu nodig hebben)”.

Daarnaast is de stroomlevering van een zonneveld beperkt tot overdag en voornamelijk in de zomermaanden. Wie zelf panelen op zijn dak heeft liggen, zal dat herkennen (in de winter en nacht heb je dan stroom nodig uit het net, in de zomer, alleen overdag, lever je terug). Wind is ook weersafhankelijk, maar wel veel stabieler. Er kan ook forse windstroom worden opgewekt in de winter en in de nacht.

Verder levert al die zonnestroom ook een groot risico op voor de netstabiliteit. De leverzekerheid van onze elektriciteit is dan in het geding.

Zijn wij als ChristenUnie-SGP dan in het geheel niet gevoelig voor de argumenten tegen wind?

Fractie-assistent Van Sligtenhorst geeft daar het antwoord op: “Jawel, daar hebben we goed naar geluisterd door, met het oog op de onzekerheid rondom de gezondheidseffecten, voor te stellen een ruimer afstandscriterium aan te houden dan het college voorstelt. Ook hebben we voorgesteld om de directe omgeving van het Gein van wind te vrijwaarden”.

Voor andere kwetsbare gebieden (bijvoorbeeld de polder Wilnis-Vinkeveen) moet een goed inpassing plaatsvinden. En wat ons betreft met compensatie uit de opbrengst voor natuur en weidevogels zoals PvdA/GroenLinks voorstelde, maar ook daar wilde de raad niet in meegaan.

En hoewel het maar een beperkte opbrengst heeft, willen we ruimhartig de toepassing van zogenaamde boerderijmolens toestaan net zoals we kleinschalige opwek op daken (door particulieren en bedrijven) nog meer willen stimuleren.

De conclusie van de ChristenUnie-SGP is, dat we met het nu vastgestelde besluit onze energiedoelstelling niet gaan halen.

Stam refereert nog even aan een ander besluit afgelopen week: “Veelzeggend is, dat tegelijker toen het besluit over de zoekgebieden werd genomen, een eerste reëel initiatief voor een zonneveld van de coöperatie Veenergie door de raad in meerderheid werd afgewezen omdat de locatie niet passend werd gevonden”.

Dat laat al zien hoeveel moeite het nog gaat kosten om die 225 voetbalvelden te gaan vinden. En in 2040 moeten dat er zelfs ca 350 zijn; want de rondeveense ambitie voor 2040 is 636TJ opwek”. Aangezien natuurgebieden of gebieden met een NNN status kennelijk zijn uitgesloten, blijft eigenlijk alleen nog landbouwgrond over om die 150 HA te realiseren. Een volgende aanslag op onze lokale agrariërs. Wat de ChristenUnie-SGP betreft is dat niet acceptabel. Om die reden hebben we ook voorstellen gedaan voor experimenten met zon in combinatie met natuurontwikkeling en zon op water (plassen). Ook daar kregen we de raad helaas niet in mee.

De ChristenUnie-SGP wenst de wethouder veel wijsheid bij de uitvoering van het raadsbesluit.[1] 1 HA (hectare) zonneveld = 2,67TJ. Dus voor 410TJ heb je 410/2,67 = 154 HA zonneveld nodig. Een HA = ca 1,5 voetbalveld, dus 154HA = 154*1,5 = ca 230 voetbalvelden. Een windmolen van 175 meter levert 27TJ op = 10 zonnevelden van 1HA. Bron: “Beleidsnota zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens”

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie-SGP vraagt zich af of het nog wat wordt met die duurzame energie in De Ronde Venen?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari