Voorbijlocatie

woensdag 07 juli 2021 13:24

In de raad van 30 juni moest ook een definitief oordeel geveld worden over de toekomst van de zogenaamde Voorbijlocatie (terrein bij het voormalige kantoor van Voorbij aan de Herenweg in Wilnis). De ChristenUnie-SGP is tevreden met de opzet die nu voorligt in combinatie met een tweetal amendementen die we hebben gesteund.

Een al jaren braakliggend en verpauperd terrein lijkt nu een grondige opknapbeurt te gaan krijgen. Een rotte kies in het lint van Wilnis wordt verwijderd.

De vraag is of de Kroon die daarvoor in de plaats komt mooi genoeg is. Op het eerste model is de nodige kritiek geweest. De initiatiefnemer heeft geprobeerd zo goed mogelijk aan de bezwaren tegemoet te komen en diverse aanpassingen in het plan doorgevoerd. Maar binnen de kaders van een hoeveelheid woningen die ook nog een goede mix mogelijk maakt.

De omwonenden zijn verdeeld. We hebben uitgesproken voorstanders en uitgesproken tegenstanders gehoord. Laatste punt is: wel of niet aanpassen appartementsgebouw. Er wordt nu door insprekers gesteld dat de gemeente hier dwarsligt. Is dat zo? Wat vind de wethouder van de aanpassing zoals die eergisteren in overleg met de omwonenden is besproken?

Ook hebben we kennis genomen van het overlegverslag met de IJsclub. We nemen aan dat de wethouder ook na het besluit over dit raadsvoorstel erop blijft toezien dat dit overleg tot een goed einde komt? En gaat de wethouder ook actief meehelpen om een locatie voor de combibaan te vinden? Anders zouden we hier nog een motie of amendement voor moeten maken.

Ten aanzien van de motie over participatie. Wij hebben niet de indruk dat de initiatiefnemer geen deugdelijke participatie heeft toegepast. De motie lijkt dat wel te suggereren. En het is de vraag of de gemeente deze rol wel op zich moet nemen. Tegelijkertijd kan het als pilot met het oog op de nieuwe omgevingswet wel leerzaam zijn. We horen dus graag wat de wethouder ervan vind.

Ten aanzien van het amendement (maximale bebouwing): dit is een goed instrument om de grote verdichting / verstening te beperken. Wellicht goed om dat ook bij toekomstige stedenbouwkundige kaders toe te passen.

Wel vragen we nog aandacht voor het knelpunt met betrekking tot het parkeren langs de Herenweg. Omwonenden maken nu zelfs gebruik van het particulier terrein van de initiatiefnemer. Dat de uitvoering van dit plan die gelegenheid wegneemt, kun je de eigenaar natuurlijk niet aanrekenen. De vraag aan het college is wel of die nog mogelijkheden ziet door regulering en handhaving die overlast (wat ook de doorstroming van het verkeer belemmert) in te perken. Dat biedt ook ruimte voor de parkeerhavens waar insprekers het over hadden?

Naast het amendement over maximale bebouwing, werd er last minute op 5 juli voor de stemmingen ook nog een amendement ingediend om de (oorspronkelijk in het plan opgenomen) 8 middenhuur/goedkope koopwoningen in het plan te behouden. Die waren ineens geschrapt en vervangen door vijf andersoortige woningen als gevolg van overleg met omwonenden. Door deze 8 woningen op een andere plek in het plan te plaatsen kan ook rekening gehouden worden met de bezwaren van omwonenden terwijl we wel extra bouwen voor starters / betaalbare woonruimte. Amendementen werden met grote meerderheid aangenomen. Het raadsvoorstel ook (alleen RVB vond het plan nog te massaal) en ook de motie werd aangenomen (wij hebben uiteindelijk hier tegen gestemd).

« Terug

Reacties op 'Voorbijlocatie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari