Gemeentehuis, Woonzorgvisie en Klimaatadaptatie

woensdag 24 april 2024 10:38

Naast het jeugdbeleid stonden nog een aantal andere onderwerpen op de agenda. Allereerst de kaders voor het ontwerp van de nieuwbouw van het gemeentehuis. Daarnaast de visie op hoe in de toekomst wonen en zorg inhoud moet krijgen en tot slot de wijze waarop de gemeente zich voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering (hitte en wateroverlast).

KADER NIEUWBOUW GEMEENTEHUIS

Het raadsvoorstel over het kader van de nieuwbouw was voor ons helder. In de technische ronde hadden we er een aantal vragen over die goed waren beantwoord. Dus veel woorden hoefden we er niet aan te wijden. Wel hebben we nog het volgende aandachtpunt meegegeven voor de vervolg ontwerpfase.

We bouwen een pand voor vele decennia en niemand kan overzien hoe de arbeidssituatie is over 5 of 10 jaar, laat staan over meerdere decennia. Vooral de ontwikkelingen in de digitalisering gaan razendsnel en zullen grote invloed hebben. Vijf jaar geleden was het voor velen ondenkbaar dat kantoorwerkers gemiddeld de helft van hun werktijd thuis zouden werken. Technologisch was het al wel mogelijk, maar de Corona crisis heeft daar een enorme boost aan gegeven. We staan nu aan de vooravond van AI ontwikkelingen waarvan niemand weet wat die gaan betekenen. Maar dat de impact gigantisch zal zijn op de aard van ons (kantoor) werk is vrijwel zeker. Misschien hebben we straks extra ruimte nodig (bv als er nog eens een gemeentelijke herindeling plaats vind), maar de kans is groter dat we over een aantal jaren minder ruimte nodig hebben. Zorg dus dat de opzet van het pand zodanig is, dat delen daarvan flexibel zijn af te stoten of onder te verhuren.  

De wethouder was van mening dat de ruimte ook in de toekomst nodig zou zijn omdat de gemeente ook groeit (naar ca 60.000 inwoners) en de groei van het ambtenaren apparaat daarmee verbonden is. Wel beloofde hij dat het ontwerp zoveel mogelijk multifunctioneel zou zijn. We gaan het zien.

WOONZORGVISIE

Wij vonden het een helder stuk met een duidelijke analyse van de toekomstige problemen. Vergrijzing, zelfstandig blijven wonen, tekorten aan zorgverleners en teruglopende mantelzorg zijn een giftige cocktail voor problemen in de zorg bij toekomstige ouderen. Wim Stam had in het verkiezingsdebat in 2022 in De Boei daar al voor gewaarschuwd “het grootste probleem de komende decennia zal zijn het schrijnend tekort aan mantelzorg”. Die opvatting werd in deze visie dus bevestigd.

Hoewel de woonzorgvisie nog geen concrete maatregelen voorstelde, werden er wel vijf duidelijke pijlers benoemd die het toekomstig beleid gaan sturen.

Vanuit de ChristenUnie-SGP hebben we erop aangedrongen om meer regie te pakken zeker ook bij initiatieven vanuit de bevolking voor passende huisvesting. We denken dan aan de CPO’s in Abcoude en Baambrugge en aan een recent initiatief in Wilnis om te komen tot een zgn Knarrenhof. Vaak lopen dit soort initiatieven vast op grondpositie en financiën. De gemeente kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door grond in erfpacht uit te geven (wat gelijk ook ruimte geeft om grip te houden op het behoud van de betreffende woningen voor senioren en op de betaalbaarheid daarvan).

KLIMAATADAPTATIE

We zien al een aantal jaren dat de zomers heter worden en de winters natter. De afgelopen jaren zijn op meerdere plekken zulke forse regenbuien gevallen, dat ernstige wateroverlast het gevolg was. Die lijken zich vaker en serieuzer voor te doen. Datzelfde geldt voor de zomerse warmte; jaar op jaar lijkt het warmterecord verbroken te worden met dagtemperaturen rond de 40 graden.

Op die ontwikkelingen moeten we voorbereid zijn door bijvoorbeeld meer groen in de straten en tuinen (dat dempt de hitte en houdt vocht vast) en door voldoende afwateringsmogelijkheden.

Het college had hier een klimaat adaptatieplan voor opgesteld, dat uitgaat van een bescheiden scenario. Geen grootschalig verbouwingen op korte termijn, maar aanpassingen meenemen als er toch een wegrenovatie of rioolrenovatie plaats vind, verder investeren in goede groenvoorzieningen en vooral ook inwoners motiveren om de tegels uit de tuin te vervangen door gras, beplanting en struiken. Met een bescheiden budget kom je dan al heel ver. Wat ons betreft een prima beleid.

« Terug