ChristenUnie-SGP vraagt aandacht voor ondersteuning slachtoffers toeslagenaffaire

belastingdienst.jpgmaandag 22 maart 2021 09:48

Midden januari heeft de ChristenUnie-SGP vragen gesteld aan het college over de manier waarop de gemeente aan gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp kan bieden. Eind februari ontvingen we via een informatienota de antwoorden daarop. In de commissie van 18 maart jongstleden hebben we het college bevraagd over de toezeggingen in de nota. De ChristenUnie-SGP vindt het erg belangrijk dat gedupeerden weten dat ze voor hulp aan kunnen kloppen bij de gemeente.

De afgelopen maanden is er veel publiciteit geweest over de schrikbarende wijze waarop mensen door de (rijks)overheid, en dan met name de belastingdienst, zijn behandeld met het oog op toegekende toeslagen. Veel gezinnen zijn ernstig gedupeerd geraakt met alle gevolgen (verlies van woning, werk, relatie, etc..) van dien. Een aantal van deze mensen zal inmiddels ook schulden hebben opgebouwd bij de gemeente, wat niet nodig was geweest als zij niet zo onheus behandeld waren.

Bij het oplossen van deze problemen kan de gemeente ook een rol spelen, bijvoorbeeld door actief te helpen bij het oplossen van schuldenproblematiek. Daarom hebben we een aantal vragen gesteld zoals of de gemeente weet wie in De Ronde Venen hierdoor getroffen zijn, hoe de gemeente de ondersteuningsgelden die zij van het rijk krijgen besteden, of er een centraal contactpunt is en of de gemeente bereid is de gemeentelijke schulden kwijt te schelden (en zo nodig bij het rijk te declareren).

Na de beantwoording in de commissie blijkt, dat er 57 gedupeerde gezinnen zijn. De gemeente heeft inmiddels informatie over wie dat zijn en pogingen gedaan om met hen in contact te treden. Dat is nog niet in alle gevallen gelukt, dus bent u een gedupeerde in de toeslagenaffaire dan is het goed om u te melden bij de gemeente via het servicepunt of via het mailadres toegang@derondevenen.nl.

Over het kwijtschelden van schulden wilde het college nog geen uitspraak doen zolang ze de gedupeerden nog niet gesproken heeft. “Uiteraard blijven wij dit actief volgen en zullen we het college regelmatig over de voortgang bevragen” geeft fractievoorzitter Wim Stam aan.

“Hoewel de gemeente niet de veroorzaker van deze ellende is, vinden we wel dat de gemeente haar inwoners die hierdoor getroffen zijn, zo goed mogelijk moet steunen” aldus Stam. Daarom, mocht u een gedupeerde zijn, contact hebben opgenomen met de gemeente, maar daar niet tevreden over zijn, dan hoort de ChristenUnie-SGP dat graag. Stuurt u dan een mailtje naar cusgpdrv@hotmail.com.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie-SGP vraagt aandacht voor ondersteuning slachtoffers toeslagenaffaire'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari