Programmarekening 2020 & 1e Bestuursrapportage 2021

woensdag 07 juli 2021 09:36

Elk jaar presenteert het college de jaarrekening over het afgelopen jaar. We wisten al, via tussentijdse rapportages, dat 2020 een jaar met forse verliezen was. Dus hebben we hier het volgende over ingebracht.

Een programmarekening is terugkijken, historie, niets meer aan te doen. Moet je er dan nog veel aandacht aan geven? Je kunt aan de gepresenteerde feiten en resultaten niets meer veranderen? Toch is het goed om dat wel te doen en dan vooral met de centrale vraag: waar had het anders gemoeten en wat leren we eruit voor de toekomst. De oorspronkelijke begroting zoals we die eind 2019 aannamen, vermeldde nog een positief resultaat van een half miljoen. Het college presenteert nu een verlies van anderhalf miljoen en dat is dan nog geflatteerd doordat we bijna anderhalf miljoen winst uit grondexploitaties naar voren halen. In totaal dus een verlies van ongeveer 3,5 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Kortom, zo’n verliesjaar moeten we niet opnieuw hebben. Nu weten we dat een groot deel daarvan komt door de tekorten in het sociaal domein; ongeveer 2,5 miljoen. Maar dat lek heeft het college kennelijk nog niet boven water, want ook in de 1e bestuursrapportage zien we opnieuw een extra tekort bij jeugd en wmo van bijna 1 miljoen ten opzichte van de begroting.

Heeft het college de programmarekening geëvalueerd? Heeft het college nagedacht over “wat is er nu gebeurd”? Dus welke lessen trekt het college uit dit resultaat voor de toekomst. Wat moeten we nu en in de komende jaren anders doen om dit soort verliezen te beperken? Dat is de dringende vraag die ik hier op tafel leg. Benieuwd naar het antwoord.

De beantwoording was nogal mager. Verwijzend naar lopende onderzoeken en inmiddels genomen maatregelen leverde dat geen nieuwe feiten op. We hebben nog even overwogen om bij de stemmingen op 5 juli tegen deze programmarekening te stemmen als een soort protest tegen de uitkomst, maar voor een groot deel worden de verliezen ook veroorzaakt door zaken buiten de invloedsfeer van het college. Dus dat hebben we niet gedaan.

Over de bestuursrapportage hebben we in de commissie al voldoende ingebracht dus in de raad hebben we daar geen opmerkingen over gemaakt. Overigens is de uitkomst daarvan nu ook echt een momentopname omdat het Rijk inmiddels diverse extra uitkeringen aan de gemeenten heeft toegezegd die er nog niet in waren verwerkt. De verwachting is dat we tussen de 2 en 3 miljoen euro extra voor 2021 en 2022 zullen ontvangen wat een groot deel van het nu oplopende tekort afdekt. Wel zullen we de komende tijd extra aandacht moeten geven aan het keren van de instroom in het sociaal domein dan wel het kostenpatroon. Daar gaan we in september en oktober de discussie over aan.

« Terug

Reacties op 'Programmarekening 2020 & 1e Bestuursrapportage 2021'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari