Kadernota Vereveningsfonds

zaterdag 01 mei 2021 14:37

In maart vorig jaar is in de raad besloten om te onderzoeken of er een vereveningsfonds zou kunnen komen om extra sociale woningbouw te realiseren. Bij kleine projecten (waar vanwege de aantallen sociale woningbouw niet reeel is) kan dan een afdracht gevraagd worden wat gebruikt kan worden om een subsidie te verstrekken op extra sociale huurwoningen bij grotere projecten. Dit vind de ChristenUnie-SGP daarvan.

Dit onderdeel zat in het raadsvoorstel over de woonvisie, die wij hebben gesteund. De ChristenUnie-SGP zoekt al langer naar mogelijkheden om betaalbare woningen te realiseren. Denk aan het door ons vorig jaar in gediende woonplan en onze inzet voor een serieuze kans voor de tijdelijke woningen in de gemeente. Daarom verdient ook dit voorstel onze steun. Wel hebben we nog een paar inhoudelijke vragen, maar het voorstel krijgt wel onze steun, de kaders zijn voldoende basis om een goede verordening op uit te werken, zeker als het amendement van PvdA/GL en D66 wordt aangenomen (is aangenomen met alleen RVB tegen).

Bij de bespreking van dit voorstel in onze fractie eerder deze week zijn we tegen twee vrij fundamentele vragen opgelopen, waarvan we het antwoord in het voorstel of de kaders niet terug kunnen vinden. Ten eerste: wat is Nieuwbouw? Dus in welke gevallen is deze regeling van toepassing. Bij voorbeeld, is dat ook van toepassing bij bv sloop van een bestaande woning en nieuwbouw van 1 of meer nieuwe woningen? Of bij sloop van een bedrijfsgebouw en daar dan woningen voor in de plaats? Kortom, hier horen we graag een nadere uitleg over en daarnaast dient de nog op te stellen nota hier dus wel helderheid over te geven.

Ten tweede: hoe gaan we om met een situatie van vroegtijdige verkoop van die gesubsidieerde huurwoning. Daar moet de nota een uitwerking op geven.

Wat ons bij nader inzien opvalt, is dat er wel een differentiatie wordt toegepast bij de afdrachten, maar niet bij de subsidies. Dat is inconsequent. Het amendement van PvdA/GL en D66 zoekt hier een oplossing voor en hoewel die oplossing nog veel openlaat overweegt de ChristenUnie-SGP deze wel steunen.

« Terug

Reacties op 'Kadernota Vereveningsfonds'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari