Motie Stedin en motie Dukaton

zaterdag 01 mei 2021 14:38

Door RVB werd een motie ingediend over de energietransitie en de rol van Stedin daarbij. Door de PvdA/GL werd een motie ingediend over verkeersmaatregelen op de Dukaton in Mijdrecht.

Over de motie Stedin hebben we het volgende aangegeven. De motie heeft de verkeerde titel. De motie had moeten heten “verbod op windmolens” want dat is wat het dictum feitelijk beoogd. De ChristenUnie-SGP gaat daar niet in mee, in ons verkiezingsprogramma hebben wij altijd aangegeven geen problemen met windmolens te hebben en wat ons betreft zijn er ook best geschikte locaties te vinden (bijvoorbeeld langs het ARK en langs provinciale wegen N212 en N201) waar een aantal molens geplaats kunnen worden zonder hinder voor de bebouwde omgeving en (mits zorgvuldig in lijn geplaatst) ook acceptabel in het landschappelijk beeld.

De aanleiding van de motie Dukaton waren enkele brieven van omwonenden in de buurt van de Dukaton die erg veel overlast (verkeersveiligheid en lawaai) ervaren van met name het vrachtverkeer, wat de Dukaton als ontsluitingsroute ziet. In het verleden (2009) is daar ook al het nodige over te doen geweest en toenmalig wethouder Dekker heeft toen onder andere omleidingsborden laten plaatsen die nu weer verdwenen zijn. In de commissie is hier al uitvoerig over gesproken en de wethouder heeft aangegeven met de bewoners in gesprek te zullen gaan om te zien wat er mogelijk is.

Wij hadden er twee vragen over:

  • Zijn er gegevens over de overlast? Geluidsmetingen? Verkeerstellingen? Volgens de brief van de inwoners wel, maar wij als raad hebben die gegevens niet.
  • We begrepen dat de Dukaton, omdat het een ontsluitingsweg is, geen 30km weg kan zijn? Dus maatregel vier als vermeld in de motie zou dan niet uitvoerbaar zijn. Daarnaast is er al een kort stukje een 30km deel (hoe kan dat dan).

De motie vroeg enerzijds die borden weer terug te plaatsen en anderzijds van de Dukaton gedeeltelijk een 30km route te maken.

De wethouder heeft aangegeven inmiddels al een afspraak te hebben met de bewoners. Omdat we dat eerst een kans willen geven, vonden wij het niet nodig om nu een motie te steunen. Als de resultaten niet goed zijn en de gegevens over overlast overtuigend zijn, kunnen maatregelen per motie alsnog gevraagd worden. 

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari