Aanvullend Budget Kindcentrum Hofland

zaterdag 01 mei 2021 14:37

Via de Kadernota 2019 is een budget vrijgegeven van 5,1 miljoen euro om de bestaande scholen in Hofland te vervangen door een nieuwe school. De panden zijn in slechte staat en dringend aan vervanging toe. Daarbij wordt ook ruimte vrijgespeeld voor woningbouw. Helaas blijkt dat budget ruim onvoldoende te zijn om dit plan te realiseren, dus vroeg het college een aanvullend budget.

We hebben nogal wat moeite gehad met dit voorstel. Niet wat de doelstelling betreft. Zowel het vervangen van de school als de toekomstige ontwikkeling van de woningbouw heeft onze volledig steun, maar wel met het rammelend beeld rondom de cijfers en de financiële onderbouwing. Dit voorstel had dus veel duidelijker moeten zijn. Desondanks is het goed dat een volgende stap wordt gezet.

Wel vinden we een stijging in kosten van 5,1 miljoen naar ruim 6,2 miljoen (dat is 22%) best veel. Deels door prijsstijgingen, die begrijpen we, maar ook voor een deel door extra wensen die nu in het ontwerp zijn gestopt. En een belangrijk deel van die 22% bestaat uit een aantal nog niet ingevulde opslagen; ongeveer 14%. Dat nodigt uit tot het beperken van de uitgaven.

We hebben nagedacht over de vorm; een amendement of een motie? Een amendement is duidelijk; je trekt een streep in het zand. Maar een motie is misschien wel effectieven want dan leg je een opdracht bij het college om in deze financieel moeilijke tijden kritisch naar de uitgaven te kijken. Het wordt daarmee een erezaak voor het college om de kosten te beperken in een tijd waarin de gemeente op alle mogelijke posten moet bezuinigen dan wel de lasten voor inwoners en bedrijven (soms fors) verhoogt.

Daarom deze motie, samen met RVB, met het dringende verzoek om de totale uitgaven (dus inclusief de sloop en verhuiskosten) te beperken tot maximaal 6 miljoen euro.

Verzoekt het college

Bij de aanbesteding van de realisatie van de Hoflandschool, inclusief de bijkomende kosten voor sloop van de ouder school en de verhuiskosten, uit te gaan van een maximaal uitgaveplafond van € 6.000.000,-.

Naschrift: helaas werd de motie verworpen. Wel hopen we dat het college het signaal goed oppakt en de kosten weet te beperken.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari