Begrotingswijziging GGD

woensdag 01 maart 2023 10:17

De raad krijgt jaarlijks de begroting van de GGD ter beoordeling. Maar soms is er aanleiding voor een begrotingswijziging. Dat was nu ook het geval, als gevolg van het mislukken van een groot ICT project dat onze GGD Utrecht samen met twee andere GGD-en had opgestart. Het oordeel van de raad wordt vastgelegd in een Zienswijze. Wij waren van mening, dat de concept zienswijze die het college had opgesteld, ontoereikend was. Daarom hebben we een amendement ingediend om die anders te formuleren.

In de raad hebben we hier het volgende over ingebracht.

“Ik heb mij in de commissie behoorlijk kritisch uitgelaten over de ontwikkelingen rondom de mislukking van het DigitaalDossier JGZ. Ik kom daar zo dadelijk op terug.

Maar het is ook goed om een paar woorden van waardering richting de GGD uit te spreken. Voordat de indruk ontstaat, dat het daar allemaal kommer en kwel is.

In de achterliggende paar Corona-jaren heeft de GGD natuurlijk een monsterklus geklaard. Direct na het uitbreken van de pandemie in hoog tempo opschalen, een speciaal Corona-bedrijf uit de grond stampen en ontelbaar veel testen en vaccinaties uitvoeren. En voor zover ik dat kan overzien, is dat behoorlijk goed gedaan. Fouten zullen er gemaakt zijn, sommige dingen zouden achteraf beter anders hebben gekund, maar over het algemeen heeft ons inziens de GGD een prima prestatie geleverd.

Tegelijkertijd is de opzet en invoering van het GGiD een mislukking geworden. De evaluatie moet gaan uitwijzen hoe dat zo heeft kunnen lopen. Mogelijk dat de aandacht voor de Corona aanpak daar ook een belangrijke rol in gespeeld heeft, maar dat is vooruitlopen op dat onderzoek. Echter er is ondertussen ruim 13 miljoen verspeeld en we staan weer op 0. Een nieuw GGiD moet gevonden worden.

De GGD denkt voor het aanbestedings- en implementatietraject € 500.000 nodig te hebben. De eerlijkheid gebied mij te zeggen, dat ik in eerste instantie meende dat dit budget alleen voor de aanbesteding bedoeld was. Dat maakt natuurlijk nog wel uit. Desondanks, blijft 5 ton veel geld.

Maar waar we echt niet veel van begrijpen is het beoogde budget voor het evaluatie onderzoek. De drie GGD-en trekken daar met elkaar meer dan 2 ton voor uit. Ter illustratie, twee jaar geleden heeft deze raad een onderzoek laten doen naar de historie van het Veenweidebad. Een uitgebreid documentatie-onderzoek over een periode van ca 12 jaar en een groot aantal interviews (in Coronatijd), een lijvig tussenrapport en een nog lijviger eindrapport was het resultaat. En dat heeft ons € 45.000 gekost.

We misten dus ook maar enige bemerking hierover in de concept zienswijze. En nadat we in de commissie ook niet het signaal kregen dat het college hierop een aangepaste versie zou voorleggen aan de raad, bleef ons niet veel anders over dan een amendement te maken met zowel een wijziging van het besluit als een tekstvoorstel voor een gewijzigde zienswijze. We dienen dit amendement in mede namens RVB, Seniorenpartij, Inwonerscollectief, CDA en LEF. Met dank aan hun inbreng op het eerste concept van het amendement.”

Naschrift: Het amendement is unaniem aangenomen.  Wel ontstond er nog een discussie over de dekking van de 5 ton. De GGD stelt voor dit via een ombuigingsplan uit de eigen middelen te financieren, maar dat kan ook leiden tot een vermindering van zorg. De raadsrapporteurs (twee raadsleden die zich speciaal met de GGD bezig houden) zullen daar extra op letten.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ACUSGP202302-01-ZienswijzeGGD-FINAAL.pdf142,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2023

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

januari