Huisvesting Onderwijs

maandag 03 april 2023 09:28

Enkele weken geleden ontving de raad het Integraal Huisvestingplan Onderwijs van het college. Daarin stelt het college voor om in de komende 15 jaar diverse scholen en gymzalen te renoveren of door nieuwbouw te vervangen. De totale investering gaat dan over de 60 miljoen lopen (waarvan we eerder al 10 miljoen voor Hofland/Eendracht beschikbaar hebben gesteld). Toch zijn we positief over dit voorstel, zij het met een belangrijke kanttekening. Die hebben we donderdag 30 maart ook aangegeven.

De ChristenUnie-SGP wil beginnen met een compliment aan de wethouder, de ambtenaren, de schoolbesturen en de adviseurs. Er ligt een Integraal Huisvestingsplan voor, dat uitstekend is uitgewerkt. Het is duidelijk, goed leesbaar, begrijpelijk en dat hebben we wel eens anders gezien. Ook van de diverse insprekers vorige week horen we alleen maar positieve geluiden over het gelopen proces en de uitkomst. Wat mijn fractie betreft een schoolvoorbeeld van hoe het moet.

Tegelijkertijd is dit een ingrijpend besluit met het oog op het huishoudboekje van de gemeente.

Afgezien van begrotingsbehandelingen, besluiten we vanavond als raad over het grootste raadsvoorstel, qua financiële impact, sinds ik in de raad zit. Vermoedelijk zelfs sinds De Ronde Venen bestaat. We nemen vanavond een besluit over uiteindelijk ruim 50 miljoen euro gemeenschapsgeld. Zoveel geld hebben we niet eens op de balans. Het is maar goed dat we tegenwoordig dit soort investeringen moeten activeren.

Maar daarmee ontstaat ook gelijk de zorg voor mijn fractie. Al een aantal jaren benoemt de ChristenUnie-SGP dit onder de noemer “Duurzaam financieren”. Want de investeringen waar wij nu toe besluiten, drukken op de begrotingen van toekomstige generaties. De komende 50 jaar zullen de structurele lasten hierdoor toenemen tot ca 1,5 a 2 miljoen per jaar. Nu is dat misschien niet gelijk een probleem door de onderbenutting van de rijksmiddelen de afgelopen jaren. Echter dat geld is ook ergens aan besteed en dus moet er wel ruimte in de begroting gevonden worden.

Daarbij komt dat we voor nog een aantal andere grote investeringen staan. Ik denk dan aan wegen, bruggen, dorpshuizen, sportfaciliteiten, gemeentehuis etc.. Het college gaf zelf al aan dat de investeringen de komende 15 jaar naar totaal ca 100 miljoen gaan oplopen. Dat betekent dus een extra toekomstige jaarlijkse kapitaalslast van ca 4 miljoen per jaar.

Ik had het over “duurzaam financieren”. Dat betekent, dat wij nu al maatregelen nemen om de toekomstige lasten te kunnen dragen. Wij denken dan aan het aanleggen van buffers, bijvoorbeeld door een bestemmingsreserve of door een groter deel van de algemene reserve vast te leggen. Dergelijke maatregelen zitten nu niet in het voorstel, maar mijn fractie doet een dringend beroep op het college om bij de Kadernota 2024 een integraal doorkijkje te geven van de toenemende structurele lasten in de toekomst. Niet alleen voor de komende 4 jaar, maar ook voor meerdere jaren daarna. Bij de behandeling van de kadernota respectievelijk de Nota Reserves en Voorzieningen wil de ChristenUnie-SGP graag afspraken maken hoe we dat “duurzaam financieren” inhoud kunnen geven.

Naschrift: In de beantwoording heeft de wethouder aangegeven met een financieel overzicht van de verwachte afschrijvingslasten op de lange termijn bij de kadernota te komen.

« Terug

Archief > 2023

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

januari