Mobiliteits- en verkeersplan

maandag 03 juli 2023 10:39

Omdat de termijn van het bestaande Beleidsplan Verkeer (2017-2021) ruimschoots was verstreken, werd een nieuw Mobiliteits- en verkeersplan (tot 2030) aan de raad voorgelegd. Er is de afgelopen jaren het nodige veranderd rondom verkeer; denk aan elektrisch vervoer, diverse soorten fietsen, meer thuiswerken, etc... Dat heeft geleidt tot een ontwerp, waar de raad donderdag 29 juni een besluit over nam. Vervolgens ligt dit van midden juli t/m 7 september ter inzage voor inwoners om op te reageren, waarna de raad eind dit jaar de definitieve versie vaststelt.

De ChristenUnie-SGP steunt dit voorstel en dit ontwerp. We zijn blij met de inzet op goede fietsverbindingen. Het relatief lage fietsgebruik duidt wellicht ook op onvoldoende ruimte en faciliteiten voor de fiets. We bepleiten versterking van voorrang voor de fiets in de bebouwde kom, daar waar dat nu nog niet zo is geregeld. Ook zijn we blij met de reactie van de wethouder op onze vraag over plek voor de fiets op buitenwegen bij renovaties; we hopen dat daar dan ook veel fietsstroken, of nog beter, vrij liggende fietspaden gaan ontstaan. Als voorbeeld noemen we de hoofdweg in Mijdrecht richting de Westerlandweg, waar veel fietsers overheen gaan.

Wel blijven we zorg houden over het Openbaar Vervoer. Het gebruik is nog erg beperkt. Dat heeft naar ons oordeel, naast verschraling, ook te maken met de relatieve onbetrouwbaarheid. Te vaak vallen bussen uit. Belangrijk is, dat goed OV voor een groep mensen ook reden zou kunnen zijn om de 2e auto weg te doen.

Het is goed dat de visie specifiek de mensen met een mobiliteitsbeperking noemt. Maar focus niet alleen op belangrijkste bestemmingen en routes, kijk ook naar waar mensen knelpunten ervaren. Laat u dus inspireren door de betrokkenen. Wij denken dat op dit punt nog veel verbeterd kan worden, waarbij er ook een rol is voor inwoners bijvoorbeeld door in te grijpen bij overhangende struiken uit de prive-tuin.

Ook is opvallend, dat inwoners kennelijk hechten aan dicht bij huis kunnen parkeren. Misschien heeft dat ook te maken met de dominante leeftijdscategorie onder de respondenten (50+), voor wie dat wellicht belangrijker is dan voor jongere mensen. Maar het is wel iets om met inrichting van bijvoorbeeld wijken rekening mee te houden.

Dan heeft de VVD twee moties aangeleverd. Wij steunen die niet. Dit is nog een ontwerp, waar nog een zienswijze ronde op volgt. De inwoners kunnen zich dus nog uitspreken. Wij zouden dat graag eerst afwachten en de input van de inwoners goed meenemen in de definitieve versie.

Naschrift: de twee moties (30km niet als standaard in alle dorpskernen doorvoeren en terughoudendheid auto-ontmoedigende maatregelen) werden door een meerderheid van de raad wel aangenomen.

« Terug

Archief > 2023

december

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

januari