Toekomst perspectief agrarische bedrijfsbebouwing

woensdag 08 maart 2023 09:01

Er is veel te doen in ons land omtrent de agrarische sector. De stikstofproblematiek raakt alle agrariërs, ook in onze gemeente, waarbij zij zich ook de vraag stellen of ze hun bedrijf kunnen en willen continueren. Zeker als bedrijfsopvolging niet gegarandeerd is.

Tegelijkertijd is het bedrijf een belangrijk bezit met een grote financiële waarde. Voor veel agrariërs is het feitelijk hun pensioenvoorziening.  Het behoud van die waarde is van essentieel belang. Dan speelt dus ook de vraag, hoe het bedrijf kan worden voortgezet als de agrarische activiteit (mogelijk noodgedwongen) stopt. Dan komen we op het vraagstuk van de “Voormalige Agrarische Bedrijfsbebouwing” (hierna VAB).

Over dit vraagstuk is in 2019 ook gesproken bij de behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied-west. Zelfs één van de zienswijzes betrof de VAB-mogelijkheden (zienswijze 38). In de informatienota van 6 februari 2019 wordt nav die zienwijze ook verwezen naar de  Provinciale Ruimtelijke Verordening voor de artikel 3.9 tot en met 3.11. In de toelichting van het Bplan wordt ook verwezen naar het rapport “De VAB-opgave in de provincie Utrecht”.

Tijdens onze fietstoer van 1 maart jl met de ChristenUnie-statenleden bezochten we ook een paar agrarische bedrijven. Daarbij kwam dit vraagstuk ook op tafel. Voor de ChristenUnie-SGP aanleiding om daar dus vragen over te stellen (zie bijlage).

Bijgewerkt 31-3-2023: we hebben deze week de antwoorden ontvangen en nu bij dit artikel toegevoegd.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
230329 Beantwoording raadsvragen - CU-SGP De Ronde Venen - Voormalige Agrarische Bedrijfsvoering.pdf146,8 kBapplication/pdfdownload
MEMO-Vragen-VAB-maart2023.pdf390,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2023

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

januari