Gedoe bij het Waterschap AGV

woensdag 01 maart 2023 10:20

Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 februari jl. hadden we onze CU-lijsttrekker voor het waterschap AGV, mevrouw AnnaCarina Klein, te gast. Ze heeft daar verslag gedaan van haar werkzaamheden in het waterschap. En omdat het waterschap voor velen misschien niet zo bekend is, delen we dat hierbij graag. Per slot van rekening mag u op 15 maar ook voor het waterschap stemmen.

Daarnaast vertelde ze over de problemen bij Waternet. Die zijn ernstig en zorgelijk. U kunt daar onder andere iets over teruglezen op de website van de ChristenUnie Noord Holland (Waterschappen): https://noordholland.christenunie.nl/amstel-gooi-en-vecht

Een citaat uit het artikel “Inbreng ChristenUnie 12 januari 2023” schetst kort en krachtig de problematiek.

“AGV is door Waternet in financiële en fysieke problemen gekomen. Op dit moment loopt AGV ongeveer een jaarcyclus achter bij het heffen van belastingen. Tevens is er achterstallig onderhoud technische assets en lopen de regionale dijkverbeteringen achter bij de wettelijke voorschriften. Dit hindert AGV om als waterschap te functioneren van haar wettelijke taken. Het Bestuur AB en DB hebben de grip verloren op Waternet verloren en is machteloos.” 

En daar waar de meerderheid van het algemeen bestuur kennelijk wil “doormodderen”, is de ChristenUnie (samen met nog een paar fracties) van mening, dat het roer radicaal om moet:

“De CU fractie wil het democratisch gehalte in het Waterschap AGV herstellen en kiest voor een eigenstandige functionele overheid met een eigen bestuurlijke organisatie en eigen personeel en een duidelijke identiteit.”

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
De inzet en resultaten CUfractie AGV 2019-2023.pdf152,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2023

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

januari