Milieueffectrapportage Plassengebied

donderdag 02 februari 2017 09:39

Voor het Vinkeveense plassengebied geldt een bestemmingsplan, dat aan vervanging toe is. In de aanloop daar naartoe is een toekomstvisie ontwikkeld. Op basis daarvan is in februari 2016 een kadernota voor een nieuw bestemmingsplan door de raad vastgesteld, maar is ook besloten om een milieu-effect-rapportage uit te laten voeren. Over de opzet van die MER werd in de raad van januari jl. een besluit genomen.

Met dat besluit om te komen tot een MER waren we er nog niet. De opzet van de MER gaf in de raad van september jl veel discussie. Onder andere de bebouwingsmogelijkheden op de legakkers in samenhang met wat er nu al illegaal gebouwd is domineerde de discussie. Het college nam het voorstel dus terug en kwam nu met een gewijzigd voorstel.

Ton van Sligtenhorst gaf daar in de raad van 27 januari het volgende standpunt over weer: “Dit onderwerp is al een paar keer in de commissie behandeld, en het raadsvoorstel is meerdere keren aangepast. De fractie van ChristenUnie-SGP is blij dat de toezeggingen die in de laatste commissie gedaan zijn, goed zijn verwerkt in het raadsvoorstel. Wij kunnen dan ook instemmen met dit voorstel. En zien uit naar het plan van aanpak”

Die toezeggingen hadden vooral betrekking op een eerlijke behandeling van de legakker-eigenaren die niet overgegaan waren tot illegale bebouwing en zich daarmee keurig aan de regels hebben gehouden. Als er al verruimingsmogelijkheden komen omdat dit op grond van de MER kan, dan mag het niet zo zijn, dat de huidige illegale bebouwing die verruiming al geheel opeist. Voorkomen van willekeur en rechtsongelijkheid vinden wij daarbij van groot belang.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari