Kwestie Precario Vitens

zaterdag 23 december 2017 10:41

Afgelopen zaterdag ontvingen de inwoners in De Ronde Venen een brief van waterleidingbedrijf Vitens waar zij aankondigden in 2018 bijna € 70,00 extra in rekening te zullen brengen bij de inwoners. De reden daarvan is de precariobelasting die de gemeente heft. Een storm van verontwaardiging stak op, ook bij veel lokale politici wat zelfs tot een zogenaamd interpellatie-debat in de raad van gisteren, 21 december, leidde. Hoe zit de ChristenUnie-SGP hier nu in?

Wat is precario?
Via de gemeentewet heeft de gemeente de mogelijkheid om een aantal belastingen en heffingen in te voeren. De meeste bekende zijn de Onroerende Zaak Belasting en de hondenbelasting, maar u kunt ook denken aan leges voor vergunningen of de riool- en afval-heffing.

Een minder bekende is de zogenaamde Precario-belasting. Dit is een belasting die een gemeente kan heffen bij gebruik van gemeentelijke grond. Je kunt dan denken aan reclameborden in de openbare ruimte, maar ook aan het leggen van kabels en leidingen in de grond (zolang die grond van de gemeente is, bv langs een openbare weg).

Van belang is, dat nutsbedrijf Stedin, via hun energienota, de precarioheffingen van andere gemeenten ook doorbelaste aan gemeenten die geen precario heffen. Zoals tot dan De Ronde Venen.  Met andere woorden: onze inwoners betalen mee aan de inkomsten van andere gemeenten. In De Ronde Venen bestond die belasting nog niet, maar in 2015 is besloten die wel te gaan invoeren.

Door nu zelf ook precario te heffen, stijgen weliswaar de kosten van de nutsbedrijven (wat ongetwijfeld leidt tot hogere tarieven aan inwoners voor de netwerkkosten die wij allen betalen), maar het voordeel is, dat dit leidt tot inkomsten voor onze gemeente waar we nuttige dingen mee kunnen doen. Zoals investeren in wegenonderhoud, kosten in het sociaal domein dekken, de OZB laag houden of zelfs (gedeeltelijk) weer teruggeven aan de inwoners.

Hoe hebben wij gereageerd op de ontstane commotie?
Al op zaterdag werden we door inwoners hierover benaderd. Uiteraard hadden we zelf de brief (als inwoner ontvangen) al gelezen.  Kennelijk was de alarmbel bij andere fracties ook geluid, want op zondag gingen de appjes al rond (waar we maar even buiten gebleven zijn).

Eerlijk gezegd is de commotie bij onze collega-politici nogal bijzonder; enige nuchterheid lijkt ons wel gepast. Toen we eind 2015 het besluit namen, wisten we (of konden we weten) dat de hogere kosten door de nutsbedrijven doorberekend zouden gaan worden. Dat is feitelijk in de begroting destijds ook al zo verwoord. Alleen wisten we niet het exacte bedrag. Dat valt nu hoger uit. Daarbij merken we wel op dat de door Vitens genoemde € 69,18 een doorbelasting is over twee jaar (bedrag per jaar is dus ca. € 35,00)

Maandagavond hebben we als fractie hier eens rustig met elkaar over gesproken. Bij ons circuleerde al het idee om voor de raad van donderdag een interpellatiedebat aan te vragen, maar de coalitie was ons daarin voor. Voor ons was van belang om eerst de feiten een rustig op een rijtje te zetten voordat we iets gaan roepen. Daarom hebben we maandagavond nog een aantal vragen aan het college (zie bijlage bij dit bericht) geformuleerd met het verzoek om voor de raad daar antwoord op te geven. Dat heeft het college gedaan en deze antwoorden waren zeer verhelderend.

Een paar dingen vallen ons daarbij op:

  1. De verrekening naar gebruikers verloopt bij Vitens anders dan bij Stedin. Waar Stedin omslaat over de het hele verzorgingsgebied, belast Vitens alleen in die gemeenten die ook precario heffen.
  2. De werkelijke belasting door de gemeente aan Vitens blijkt bijna anderhalf keer zo groot te zijn dan door de gemeente in haar eigen begroting opgenomen. Of dat bij Stedin ook zo is, is niet aangegeven in de antwoorden.

Hoe nu verder?
In het debat hebben we nadrukkelijk gevraagd of we onderscheidt kunnen maken tussen Vitens en Stedin. Het college geeft in haar antwoorden aan, dat dit niet zou kunnen (gelijkwaardigheid), maar wij hebben begrepen, dat in een aantal andere gemeenten dat wel zo wordt gedaan. In dat geval zouden we ervoor kunnen kiezen om wel bij Stedin (vanwege de verevening in het hele verzorgingsgebied) maar niet bij Vitens (voorkomen rondpompen van geld) te heffen. We zullen hier aanvullende vragen over stellen om dit uit te zoeken.

Mocht dat niet kunnen, dan zou in ieder geval nog eens goed gekeken moeten worden naar het vastgestelde bedrag dat we teruggeven ten opzichte van de werkelijke opbrengsten.

Ook willen we helderheid over de opbrengsten van de precario bij Stedin in relatie tot de bedragen die in onze begroting zijn opgenomen.

Dat alles heeft dan uiteraard wel consequenties voor de teruggave via de gemeentelijke aanslag, waar we in november toe hebben besloten (€ 80,00 per huishouden in 2018).

Vanuit de coalitie is aangegeven dat men in januari met een initiatiefvoorstel komt. We wachten dat eerst af en zullen dat op haar inhoud beoordelen.

Tot slot
Het is nog goed om op te merken, dat precario sowieso zijn langste tijd heeft gehad. Afgelopen jaar is de wet hierop aangepast, vanaf 2022 mogen gemeenten geen precario meer heffen, dus dan stopt dit hele gebeuren automatisch. We zouden kunnen besluiten om per direct te stoppen, maar dat heeft twee nadelen:

  1. Het slaat een gat van ca 1,5 miljoen euro in onze begroting. Met het oog op de ca 15 miljoen euro (voor de eerst vier jaar, ruim 30 miljoen op lange termijn) die nodig is voor het op peil brengen van ons wegennet, lijkt ons dat niet verstandig.
  2. We blijven dan, via Stedin, meebetalen aan precario-inkomsten van andere gemeenten waar De Ronde Venen, noch haar inwoners, iets voor terug ziet.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
MEMO-CUSGP-201713-vitens495.3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari