Bestemmingsplan Woonwagenlocatie

dinsdag 04 juli 2017 12:18

In 2013 zijn er besluiten genomen over de noodzakelijke renovatie van de woonwagenlocatie. Hier heeft de gemeente een zorgplicht omdat we de eigenaar zijn van de locaties en door verzakking er schade ontstaat aan de wagens die eigendom zijn van de bewoners en huurders van het perceel. Bedoeling van die besluiten is, dat we daarna de grond overdragen aan GroenWest en een deel van de bewoners, waarna de gemeente geen onderhoudsverplichting meer heeft. Om dat te kunnen realiseren, moest een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld worden en daar is in de raad van 4 juni toe besloten.

Het dossier over de woonwagenlocatie loopt al jaren. We zijn in 1986 met de huisvesting van 4 gezinnen begonnen. Wat inmiddels is uitgebreid naar 9. In november 2013 is besloten dat de huidige woonsituatie veel te wensen overlaat. De fractie van ChristenUnie-SGP  is blij dat er nu een plan ligt. Ook de woonwagenbewoners vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, en daarom moeten we zorgen voor een goede leefomgeving. Wel vinden wij het jammer dat de omwonenden nog veel zorgen en bezwaren hebben. We hadden graag gezien dat het plan breed gedragen zou worden ook door omwonenden. Het is goed dat de geluidswand tussen de standplaats en het naast liggende bedrijf in de planregels is meegenomen als voorwaardelijke verplichting. Na de realisatie van het plan wordt de grond overgedragen aan de eigenaren en GroenWest, hiermee gelden voor de woonwagenbewoners dezelfde regels als voor alle andere inwoners van onze gemeente.

De fractie van ChristenUnie-SGP  is blij dat we nu eindelijk zover zijn. Het kost natuurlijk heel veel geld maar we hebben een verplichting om het uit te voeren. Wel vinden we het belangrijk dat de wethouder de ontwikkelingen nauwlettend volgt. Wij zullen instemmen met dit voorstel.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari