Amendement ChristenUnie-SGP brengt doorbraak zwembad

zwembadabcoudemaandag 02 oktober 2017 10:09

De Raad van donderdag jl. behandelde het burgerinitiatief voor het nieuw te bouwen sportcentrum in Abcoude. De ChristenUnie-SGP heeft lang geaarzeld over dit plan. Uiteindelijk besloten we in te stemmen, mits het voorstel nog op enkele punten bijgesteld zou worden. Ons amendement daarvoor werd uiteindelijk een kantelpunt in de discussie.

Het plan betreft een sporthal inclusief twee gymzalen en een zwembad. Dit ter vervanging van de Kees Bonzaal en het voormalige Meerbad. Het initiatief was al voor het zomerreces ingediend, maar de Raad zag toen nog een te groot risico. Met name in de gemeentelijke borgstelling die onderdeel uitmaakte van het initiatief.

“Ook onze fractie had grote aarzeling bij dat plan, een borg van 7 miljoen euro is een groot risico” aldus fractievoorzitter Wim Stam. “Nog maar een paar jaar geleden was onze algemene reserve niet eens zo groot” zo vervolgt hij.

Het nieuwe initiatief dat donderdag jl. voorlag, voorzag in een aanpassing op dat punt. Mede door een hogere inbreng van de gemeente in de bouwsom voor de gymzalen, kon de borg teruggebracht worden naar 4,4 miljoen. Het kon echter een belangrijk deel van Raad niet overtuigen.

“Die hogere bijdrage konden wij wel accepteren, want voor dat geld krijgen we een sporthal terug die bijna anderhalf keer zoveel waard is” geeft raadslid Ton van Sligtenhorst aan “Voor de bouw van nieuwe gymzalen zoals nu beschikbaar, zijn we tenslotte een zelfde bedrag kwijt”. En dit alles nog afgezien van de maatschappelijke waarde van het plan. De brede ondersteuning in Abcoude en omstreken was ons zondermeer duidelijk. Van belang is ook, dat we als gemeente sowieso voor gymzalen moeten zorgen.

Waar onze fractie nog wel moeite mee had, was de erfpachtconstructie voor de grond met een symbolische erfpachtcanon. Dat is naar ons oordeel ook een vorm van subsidie en daarmee kwam de jaarlijkse bijdrage toch boven de beoogde maximaal € 100.000 uit. Daarnaast wilden wij extra garanties dat de bouwsom niet boven de beoogde 8,5 miljoen uit zou komen. Dan zou er een extra borg nodig zijn. En ook wilden we zekerheid hebben over de rechten van de gemeente op het pand bij een eventueel faillissement. Al deze punten hebben we vervolgens in een amendement verwerkt.

Het amendement van ChristenUnie-SGP trok vervolgens de discussie vlot, nadat een motie voor verder uitstel en onderzoek van RVB en CDA kansloos bleek. Na een lange, maar vruchtbare, pauze werd de motie van De Ronde Venen Belang en het CDA ingetrokken en het amendement bijna unaniem (26 voor, 1 tegen) aangenomen. Door het aannemen van dit amendement, was voor de ChristenUnie-SGP de weg vrij om voor het voorstel te stemmen.

De ChristenUnie-SGP feliciteert de initiatiefnemers met het succes op hun volhardende houding en enorme inspanning en spreekt de hoop uit dat hiermee een mooie impuls aan de gemeenschap van Abcoude en omstreken wordt gegeven.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ACUSGP201709-02B-ZwembadAbcoude370.9 kBapplication/pdfdownload
Inbreng Raad 2017-09-zwembad433.4 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari