Dag van de Zorgvrager 3

zaterdag 25 maart 2017 09:11

In 2014 werd op initiatief van de ChristenUnie-SGP door de gemeenteraad voor het eerst een “Dag van de Zorgvrager” georganiseerd. Doel was om zicht te krijgen op de vragen en zorgen van inwoners met het ook op de nieuwe sociaal domeintaken die de gemeente per 1 januari 2015 op zich zou nemen. In het najaar 2015 hebben we die dag herhaald om te peilen hoe de overgang verlopen is. Nu was het tijd om opnieuw te polsen hoe de uitvoering van de zorgtaken verloopt.

Samen met Simone Borgstede (CDA), Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal) en Mariska de Vos (griffie) vormde Wim Stam (fractievoorzitter ChristenUnie-SGP) het organisatiecomité namens de raad. Vooraf was de publiciteit voor deze dag gezocht via de lokale kranten en RTV De Ronde Venen, maar (via de ambtelijke organisatie) waren zorgvragers ook per brief op deze dag gewezen. En dat heeft gewerkt.

Op zaterdag 27 maart ontvingen de raadsleden meer dan 60 inwoners met hun vragen en verhalen, verdeeld over een identiek ochtend- en middagprogramma.  Na een korte introductie onder leiding van dagvoorzitter Herman Meijer, mochten Simone, Wim en Pieter kort iets uitleggen over de rolverdeling in de gemeente (raad, college, ambtenaren, servicepunt, sociaal team en zorgaanbieders), de klachten en  bezwarenprocedure en de onafhankelijke clientondersteuning.

Vervolgens werden de aanwezigen (en de aanwezige raadsleden) in twee groepen verdeeld, zodat iedereen ruim de gelegenheid had om zijn of haar verhaal te doen.

Wat ons opviel, was dat vrijwel alle aanwezigen gebruik maken van zogenaamde WMO-voorzieningen (hulpmiddelen, dagbesteding, etc…), een enkeling ook van de bijstand en eigenlijk niemand van de aanwezigen gebruik maakte van de jeugdhulp. Aangezien de gemeente ook al langere tijd geen klachten of bezwaren ontvangt rondom de jeugdhulp, lijkt het er toch op, dat dit best goed verloopt.

Wat verder opviel, was dat vrij veel mensen ons vertelden niet zo zeer een vraag te hebben, maar ons mee wilde geven, dat men best tevreden is met de verleende zorg.

Verder kwam er een breed scala aan onderwerpen langs, waar mensen soms heel persoonlijke vragen over hadden. Voor ons zijn in ieder geval opvallende punten:

* onbekendheid van de clientondersteuning

* hoe houdt de gemeente zicht op de kwaliteit van de zorgverleners en de klachtenafhandeling bij die zorgverleners

* vergrijzing / ouderen en eenzaamheid en de huisvesting na het opheffen van de verzorgingshuizen

* zijn de geboden oplossingen altijd maatwerk of nog teveel aanbodgericht

* veranderingen in de huishoudelijke hulp

* toegankelijkheid van openbare gebouwen

Door de aanwezige raadsleden is afgesproken, dat er een gezamenlijk verslag komt, wat gebruikt kan worden voor een evaluatie van de dag met het college en de ambtelijke organisatie en dat daarna partijen met de resultaten aan de slag kunnen (bijvoorbeeld via moties, amendementen of andere voorstellen).

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari