Centrumplan Vinkeveen

vrijdag 24 maart 2017 17:56

Al een aantal jaren wordt er in Vinkeveen gesproken over de toekomst van het viaduct in de N201 over de Herenweg, de verkeersgevaarlijke situaties daar en de mogelijkheden om daar een gebiedsontwikkeling aan te koppelen. In december legde het college een eerste concept voorstel voor een concreet vervolgonderzoek aan de commissie voor. Dat was onvoldoende uitgewerkt voor behandeling, dus werd in maart een gewijzigd voorstel voorgelegd. In de raad van 23 maart werd dat besproken. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met het uitwerken van de zogenaamde Variant 2, waarbij de aansluiting op de N201 wordt verlegd van de Herenweg naar de ringdijk aansluitend op de Kerklaan. De fractie ChristenUnie-SGP heeft daar het volgende over ingebracht.

Het Centrumplan Vinkeveen is een zeer ambitieus plan. Het geheel bestaat nu uit een raadsvoorstel met heel veel bijlagen en brieven van bezorgde inwoners. De fractie ChristenUnie-SGP heeft zich de achterliggende weken verdiept in het raadsvoorstel en heeft ook met diverse betrokkenen gesproken. Op dit moment zien wij het raadsvoorstel wat nu voorligt als een document voor de wethouder om hiermee naar de provincie te gaan om daar de 3,9 miljoen te kunnen los peuteren. In lijn met de dorpsvisie  ‘maak van Vinkeveen een dorp aan de plassen’ en de wetenschap dat de Herenweg nu al te zwaar belast wordt lijkt het op dit moment een logische keuze om variant 2 als voorkeur variant nader uit te werken. Dit wil nog niet zeggen dat de fractie ChristenUnie-SGP in september zomaar het plan zal steunen. Als de provinciale gelden niet los komen is het plan onhaalbaar. Komen deze gelden wel los dan verwachten wij in september een gedegen plan met uitwerking. Wat de fractie ChristenUnie-SGP betreft zijn er een aantal zaken die dan tegen die tijd volstrekt duidelijk moeten zijn uitgewerkt. Onze fractie heeft een motie voorbereid om een aantal zorgpunten te benadrukken. Deels worden deze punten in het raadsvoorstel al wel genoemd maar door middel van de motie willen we hier extra de nadruk op leggen. In het kort zal ik een paar puntjes toelichten waardoor  waarschijnlijk ook de bedoeling van de motie duidelijk wordt.

Ten eerste: de financiële onderbouwing. Onze fractie wil transparantie over de financiering vanuit het gebied. En daarmee bedoelen we niet alleen de inkomsten en kosten maar ook het tijdspad van de geldstromen. Bijvoorbeeld wanneer kunnen wij de afdrachten van de te bouwen huizen verwachten e.d. En wat gebeurd er als om de een of andere reden niet alle afdrachten loskomen? Ook zijn wij benieuwd naar de deals die gesloten worden. Dit mag evt. Onder geheimhouding. Het blijkt namelijk dat een aantal grondeigenaren hun grond niet willen verkopen. Terwijl die gronden wel nodig zijn voor de uitvoering van dit plan. Hoe gaat de wethouder dit aanpakken?

Ten tweede: de compensatie van betrokkenen. In en rond het plangebied wonen mensen die gedupeerd raken als dit plan waarheid gaat worden. Vaak zijn dit gezinnen en/of ondernemers die al generaties lang in ons mooie dorp wonen. Zij willen niet dat ze door middel van rechtszaken hun eigendommen moeten verdedigen en hebben hier ook niet om gevraagd. Daarentegen de projectontwikkelaars zijn ermee bekend om projecten te ontwikkelen met de bijbehorende onderhandelingen en procedures. Dit is hun werk en zij worden ondersteund door deskundige adviseurs. Veelal zijn de betrokkenen al wel in gesprek geweest met de wethouder maar zijn nog geenszins gerust gesteld. De fractie van de ChristenUnie-SGP wil het daarom opnemen voor deze betrokkenen. Wij roepen de wethouder dan ook op om deze mensen te compenseren. Soms zijn kleine ingrepen voldoende. Ook geven wij de betrokkenen die op deze wijze gedupeerd worden het advies maak uw wensen kenbaar en probeer op een reëele wijze oplossingen te vinden zodat de overlast weer aanvaardbaar wordt.

Ten derde: de veiligheid. Het is voor de fractie ChristenUnie-SGP belangrijk dat er in september een goed plan ligt waarin ook de veiligheid van de fietsers en voetgangers gewaarborgd wordt. De aandachtspunten hierin zijn de huidige Herenweg, de Kerklaan en de Kruising van de Kerklaan naar de te realiseren Dijkweg. Ook vragen wij van de wethouder om samen met de provincie nog eens te kijken naar de Kruising die ontstaat in de Provinciale weg. Nu rijden de auto’s en vrachtauto’s zonder vaart te verminderen door ons dorp. Straks staan er verkeerslichten en moeten deze voertuigen afremmen en optrekken midden in een woonwijk met alle gevolgen van dien. Wij denken hierbij aan fijnstof en geluidsoverlast. Wij willen graag weten wat hierin de mogelijkheden zijn. Er zijn hiervan voorbeelden  waarbij een verkeersregelinstallatie wordt gekoppeld aan een app en waarschijnlijk in de toekomst aan navigatiesystemen.  Hiermee kan een bestuurder bijv. Op een kilometer afstand al zien welke snelheid hij moet gaan rijden om groen licht bij de kruising te hebben. Hierdoor behoeft er veel minder geremd en opgetrokken te worden. In Houten worden hier momenteel proeven mee gedaan. Graag willen wij dat de verschillende mogelijkheden worden onderzocht.

Het is voor de fractie van de ChristenUnie-SGP een vereiste dat voor september op al deze vragen een duidelijk antwoord komt voordat wij überhaupt gaan nadenken of variant 2 werkelijk de beste optie is. Wij geven dit mee als uitdaging voor de wethouder om deze vragen te beantwoorden. 

Naschrift: de motie is bijna unaniem aangenomen (alleen raadslid De Ree stemde tegen).

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
MCUSGP201703-03-CentrumplanVinkeveen-V0259.8 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari