Samenwerkingsagenda Onderwijs

donderdag 02 februari 2017 09:39

Tot nog toe werd er periodiek een zogenaamde Lokale Educatieve Agenda (LEA) in overleg met de scholen opgesteld. Doel hiervan was om onderwijsachterstanden (bijvoorbeeld op gebied van taal) zo goed mogelijk op te lossen. Nu de gemeente sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor de jeugdzorg en de scholen voor het zogenaamde "passend onderwijs”, was een grondige herziening van de LEA op zijn plaats.

Fractievoorzitter Wim Stam benoemde drie concrete aandachtpunten:
1) Hoe zit het met de samenhang tussen deze Samenwerkingsagende, de zogenaamde Maatschappelijke agenda en het eerder door het vorige college aangereikte concept Prestatieplan Jeugd?
2) Uit de passages over ouderparticipatie zouden we kunnen afleiden dat het opvoedingsklimaat gedicteerd wordt door de scholen en ouders geacht worden dat te volgen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
3) Daarnaast besteedt deze samenwerkingsagenda aandacht aan de verbinding tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, maar dat is wat ons betreft veel te mager beschreven.

De maatschappelijke agenda is een beleidsdocument waarin het college aangeeft hoe zij denkt de nieuwe taken in het sociaal domein anders te gaan uitvoeren, zodat dit met het lagere budget goed uitvoerbaar en effectief is. Over die maatschappelijke agenda is in de commissie van januari een eerste debat geweest. Naar de mening van de wethouder is het prestatieplan nu verwerkt in de maatschappelijke agenda. Naar ons oordeel is dat lastig te herkennen. Bij de vervolgbehandeling van de maatschappelijke agenda zullen we hier zeker op terugkomen.

De betreffende passage over ouderparticipatie was inderdaad anders bedoeld en beoogde vooral dat ouders aanvullend op dat wat de kinderen op school geleerd wordt zelf thuis ook aan de gang gaan. Bijvoorbeeld door actief met kinderen te gaan (voor)lezen als aanvulling op het taalonderwijs.

Met betrekking tot de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt waren we niet de enige fractie die hier kritisch over waren. Van meerdere kanten kreeg de wethouder te horen, dat er meer werk van gemaakt moet worden. Daarop gaf de wethouder aan hier bij de uitwerking rekening mee te zullen houder en de samenwerking met bedrijven hierover verder te intensiveren.

Voor de ChristenUnie-SGP was het voldoende om met de samenwerkingsagenda in te stemmen.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari