Transformatieplan PAUW

PAUW LOGOdonderdag 05 oktober 2017 11:01

In februari 2017 is door de raad een voorstel aangenomen (met alleen de steun van de coalitiepartijen CDA. RVB en VVD) om in de toekomst de arbeidsvoorziening voor mensen met een beperking niet meer via een gezamenlijke regeling (PAUW) uit te gaan voeren, maar om dat als gemeente zelfstandig te gaan doen. Nu lag er een transformatieplan voor, waarin de uitvoering van die overgang is uitgewerkt. Dit hebben we daar in de 1e termijn over gezegd.

De ChristenUnie-SGP heeft dit voorstel van alle kanten bekeken en beoordeeld. Tijdens de commissie van 13 september jl heb ik veel kritische vragen gesteld. Ik heb daarbij aangegeven, dat het lijkt alsof we een fuik inzwemmen: je kunt er wel in, maar er nooit meer uit.

En hoewel de wethouder ons wil doen geloven, dat de koers in dit document duidelijk is, zijn wij dat niet met hem eens. Hij etaleert naar ons idee toch teveel een “Wir Schaffen Das”-adagium , terwijl we tussen de regels door horen en lezen dat het oorspronkelijk optimisme al redelijk getemperd is. Bij de uitwerking blijken er toch de nodige hobbels op het pad te liggen. Het transformatieplan blijft over veel van die hobbels naar ons idee te vaag. Bijvoorbeeld over de toekomst groen en schoonmaak, over de vangnetmogelijkheden, over de borging van kennis en expertise, over het werkgeverschap met betrekking tot de personele ontwikkeling. Daarbij kijken wij niet alleen naar de huidige WSW-groep, maar zeker ook naar de mensen met een arbeidsbeperking van na 1-1-2015.

De wethouder schermt daarbij ook met het Werkcentrum, maar dat is pas net opgericht, nog in ontwikkeling en er is maar weinig ervaring mee. En als we de voorliggende begroting voor 2018 erop naslaan, dan geeft het college aan dat een structurele uitbreiding nodig is zonder aan te geven wat dat kost en wat het werkcentrum nu eigenlijk al oplevert.

De wethouder wil nu eigenlijk een blanko cheque zodat hij daarna de eigenlijke uitwerking in kaart kan brengen. Een beproefde salami-tactiek. En daar gaat de ChristenUnie-SGP zich niet voor lenen.

We hebben serieus overwogen om hiervoor een amendement in te dienen, waarmee we kaders zouden kunnen aangeven voor de verdere uitwerking. Maar dat werd zo’n complex amendement, dat we er vanaf zien. We zouden daarmee onze nek in een voor de betrokken inwoners ongewisse strop steken. Dat kunnen wij niet verantwoorden.

Derhalve zal de ChristenUnie-SGP haar steun aan dit voorstel onthouden. Wij adviseren de wethouder terug te gaan naar de tekentafel en met een beter plan te komen en daarbij de uitstekende adviesen van de OR PAUW in mee te nemen.

Naschrift: Niet alleen onze fractie was kritisch. Er werden ook door andere fracties, met name PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal heel concrete vragen aan de wethouder gesteld. De rommelige beantwoording van de wethouder heeft ons ertoe gebracht de vrees uit te spreken, dat de wethouder kennelijk zelf de complexiteit van deze problematiek niet te overzien. In de commissiebehandeling hebben we al aangegeven dat dit voorstel lijkt op een fuik; je kunt er wel in maar er niet meer uit. Wij vrezen dat het aan het eind een doodlopende fuik zal blijken te zijn.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari