Veiling Legakkers

maandag 27 maart 2017 09:14

Een paar weken geleden is de veiling van 44 legakkers op de vinkeveense plassen aangekondigd. Niet iedere fractie is daar blij mee en dus werd door D66 een interpellatie hierover aangevraagd. Een interpellatie is een middel om een urgent onderwerp in de raad te bespreken zonder dat er een concreet raadsvoorstel is.

D66 en de PvdA/GroenLinks/lokaalSociaal zijn van mening, dat de veiling uitgesteld moet worden tot het nieuwe bestemmingsplan voor het plassengebied is vastgesteld. Hoofdreden hiervoor is, dat op verschillende legakkers nu bouwsels (schuurtjes, etc…) staan, soms al vele jaren geleden, wat illegaal daar is neergezet, maar waar nooit op is gehandhaafd. Beide partijen vrezen, dat nieuwe kopers dat dan ook zullen gaan doen.

De wethouder heeft aangegeven, dat er verschillende voorwaarden in de koopovereenkomsten komen te staan, waaronder een boetebeding, die de kans hierop feitelijk nul maken. Ook wordt er gewerkt met een anti-speculatie beding, dus ook die weg wordt afgesneden. Naar het oordeel van de wethouder is nu verkopen, van vooral de akkers die dreigen te verdwijnen, nodig om deze te behouden.

De ChristenUnie-SGP steunt deze lijn. Wachten tot het bestemmingsplan er is, wat mogelijk nog wel twee jaar kan duren, zou inderdaad kunnen betekenen dat een aantal kwetsbare akkers dan niet meer te redden zijn.

Een motie van D66 en PvdA/GroenLinks/lokaalSociaal om de veiling uit te stellen, haalde het niet. Curieus was wel, dat de coalitie het nodig vond om ook een motie in te dienen, waarin wordt uitgesproken in te stemmen met de veiling en waarin het college wordt opgedragen de raadsleden die in het algemeen bestuur van het recreatieschap zitten, mee te geven in overeenstemming met da het raadsbesluit te handelen. Een bedenkelijke motie, omdat twee van de drie raadsleden in het recreatieschap de veiling niet steunen. Dit toont wel aan, dat raadsleden in een algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling onverstandig is. Bij de toekomstige voorzetting van het recreatieschap zal dit dus anders moeten worden.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari