Woonvisie

dinsdag 04 juli 2017 12:17

In de raadsvergadering van 3 juli is ook de nieuwe Woonvisie behandeld. Na een informatiebijeenkomst en een behandeling in de commissie, was het meeste er al wel over gezegd. Raadslid Ton van Sligtenhorst heeft in de raad dus alleen nog wat specifieke accentpunten benoemd.

De fractie van ChristenUnie-SGP  is blij met deze woonvisie, in onze ogen een breed gedragen visie. Veel belanghebbenden hebben zich over deze visie gebogen. En dit is de uitkomst.

We zien dat in bijna alle kernen grote vraag is naar huurwoningen onder de €711,00 huur per maand, en koopwoningen onder de € 200.000,00, hieraan is veel zorg besteed in de nieuwbouw projecten. Een goede ontwikkeling ,maar ook een punt van aandacht.

Ook het percentage scheefwoners is nog vrij hoog. Onze fractie hoopt dat dit percentage omlaag gaat als de grote nieuwbouw projecten worden opgeleverd.

Er zijn ruim 8500 woningzoekenden in onze gemeente waarvan slechts 10% actief is. Dit komt waarschijnlijk deels doordat er een lange wachttijd is. Het is voor de fractie van ChristenUnie-SGP  nog wel een vraag hoevaak een huur woning word afgewezen voor dat men een woning aanvaard? Dit horen we graag van de wethouder. 

Onze fractie is ook blij dat er in de woonvisie goed word nagedacht over seniorenwoningen en locaties voor beschermd wonen. In de commissie heeft onze fractie hiervoor een paar mogelijkheden aan gedragen en de wethouder heeft toegezegd deze ontwikkeling nauwgezet te volgen.

De fractie van ChristenUnie-SGP  kan deze woonvisie dan ook van harte steunen en wil dan ook alle belanghebbenden die hieraan hebben meegewerkt bedanken.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari