ChristenUnie-SGP blij met resultaat over Duurzaam Financieren

vrijdag 02 juni 2017 09:36

Vooruitlopend op de behandeling van de kadernota op 31 mei en 1 juni heeft de ChristenUnie-SGP een Algemene Beschouwingen ingediend met de titel “Duurzaam Financieren”. De besluiten gisteren in de raadsvergadering passen bij onze jarenlange inzet om dit te bereiken.

“Al in 2015 heeft de ChristenUnie-SGP gewezen op de kwetsbare financiering van grote investeringen in wegen en bruggen” aldus Wim Stam (fractievoorzitter). De fractie heeft toen gepleit voor het vastleggen van de inkomsten uit woningbouwprojecten voor deze investeringen. In 2016 hebben we dat pleidooi nogmaals gehouden door een motie “Infrastructuurfonds” in te dienen.

Tot 1 januari jl. moesten deze investeringen direct ten laste van de reserve gebracht worden. Zolang er geen (algemene) reserve is, kun je niet investeren. En met het vastleggen van die inkomsten wilden we zo’n reserve creëren. Maar dit jaar zijn de boekhoudregels voor gemeenten gewijzigd. Daarmee werd de noodzaak voor duurzaam financieren voor de ChristenUnie-SGP nog belangrijker.

De investeringen mogen nu “geactiveerd” worden. Dat betekent dat ze niet in één keer worden afgeschreven, maar over een groot aantal jaren in kleinere porties. Alleen draaien dan onze kinderen en kleinkinderen ervoor op. Daarbij bestaat het risico dat een oplopende algemene reserve tot te grote (onverantwoorde) investeringen gaat leiden. De recente schuldencrisis heeft ons geleerd, wat dat kan betekenen.

En dus lag er een amendement van ons klaar bij de behandeling Nota Reserves (in dezelfde raadsvergadering) om tot de instelling van een Wegenreserve te komen.

Mede door ons aanhoudend pleidooi sinds 2015 werd de problematiek ook door andere fracties onderkend. Dat heeft nu geleid tot een stelsel van maatregelen die een buffer gaan aanleggen voor die toekomstige afschrijvingen. “Een wat complexere oplossing, wij hadden liever voor de eenvoudige marsroute van een reserve gekozen, maar in het overleg met de huidige coalitie bleek dat niet haalbaar” vervolgt Stam. “En eerlijk gezegd maakt ons uiteindelijk het middel niet zoveel uit, zolang het doel maar bereikt wordt” zo vult hij aan. Tijdens het raadsdebat hoorden we vanuit de coalitie ook  tevredenheid over dit resultaat onder andere van VVD-raadslid Van Olden: “We hebben een historische stap gezet, uniek in Nederland”.

De details van de maatregelen moeten in de komende maanden nog uitgewerkt worden richting de begroting, maar de ChristenUnie-SGP is blij dat haar vasthoudende inzet op Duurzaam Financieren hiermee wel is beloond.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari