Vergunning, Toezicht en Handhaving-taken

vrijdag 24 maart 2017 17:57

Al een aantal jaren wordt gesproken over de toekomst van de zogenaamde VTH-taken. Door gewijzigde wetgeving, is de uitvoering complexer geworden en worden er veel strengere eisen aan de uitvoering gesteld. Onder andere het aantal behandelde zaken (zgn “vlieguren”) wordt voor kleine gemeentes een lastig te vervullen eis. Het college heeft uitgezocht wat de mogelijkheden zijn: 1 zelf blijven doen, 2 in een netwerkconstructie met omliggende gemeenten, 3 deels overdragen aan de ODRU (OmgevingsDienst Regio Utrecht) of 4 geheel overdragen aan de ODRU. Het college stelt scenario 3 voor. De fractie ChristenUnie-SGP had toch nog wel wat kritische vragen, die Wim Stam (fractievoorzitter) als volgt naar voren bracht.

In de commissie van 6 maart heb ik namens de ChristenUnie-SGP de keuze voor scenario 3 ter discussie gesteld. Allereerst heb ik de vraag gesteld in hoeverre we feitelijk gebonden zijn aan de zogenaamde kwaliteitscriteria 2.1, omdat het rapport van Seinstra feitelijk afwijken daarvan ook open laat. Ik heb gevraagd of we niet al te snel hierin meegaan? En ten tweede heb ik gevraagd of scenario 4 (geheel uitbesteden aan de ODRU) niet een veel voordeliger optie is? Het rapport van Seinstra geeft namelijk aan, dat dit op termijn ca 20% (bijna € 600.000) goedkoper is.

In de aanvullende notitie wordt dat laatste nu bestreden. Er wordt nu ineens gesteld, dat de zogenaamde “achterblijvende kosten” niet geheel afgebouwd kunnen worden. In de informatienota wordt zelfs aangegeven dat het verschil uiteindelijk maar 10000 euro op jaarbasis is; een te verwaarlozen verschil op 2,5 miljoen. Eerlijk gezegd vind de ChristenUnie-SGP fractie het wel wonderlijk, dat dit nu zo boven tafel komt en vragen we ons af of er nu niet naar een voorkeurscenario toegerekend wordt.

Daarnaast hebben we het betoog van de wethouder en zijn adviseur om scenario 1 te laten vallen nog eens teruggeluisterd. We concluderen dat het strikt genomen niet verplicht is om aan de zogenaamde kwaliteitscriteria 2.1 te voldoen, maar dat de consequenties in kosten en risico naar het oordeel van het college niet acceptabel zijn. Op zich hebben we begrip voor die logica. Dat, samen met de verwachte terugloop in werkzaamheden waardoor het op peil houden van kennis in eigen huis kwetsbaarder wordt, heeft ons overtuigd, dat scenario 1 geen voorkeur verdient. Resteert nog de afweging tussen scenario 3 en 4, en daar mag de wethouder nog een keer een poging doen ons van scenario 3 te overtuigen.

 

Naschrift: Hoewel de toelichting in de informatienota van 14 maart op ons nogal gekunsteld overkomt, zien wij wel voordelen in de combinatieconstructie door uit te besteden aan de ODRU, maar zelf ambtelijk wel zoveel mogelijk betrokken te zijn. De ChristenUnie-SGP heeft derhalve de keuze voor scenario 3 wel gesteund.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari